I Åben Fleksibel Rådgivning (ÅFR) tilbyder vi forebyggende støtte og vejledning, så du kan komme videre med din hverdag. Åben Fleksibel Rådgivning er fysisk til stede i Psykiatriens Hus mandag og torsdag eftermiddag og træffes ellers på telefon.

For at finde ud af, hvad du har brug for for at komme videre på din vej, tilbyder vi Åben Dialog i forløbet.

Formålet med forebyggende støtte og vejledning er at:

  • sikre en hurtig kontakt og forebygge, at problemer bliver værre.
  • forbedre dine sociale og personlige funktioner og finde udviklingsmuligheder.
  • give hjælp til selvhjælp og støtte til at komme tilbage på sporet.
  • tage konkrete og praktiske initiativer sammen med dig og dermed forbedre dine muligheder for livsudfoldelse.