Det kan være krævende på forskellig vis at stå et menneske nært, der lider over længere tid og måske har fået en diagnose, er i behandling eller mister socialt fodfæste. Det kan fremkalde fortvivlelse, man kan føle sig magtesløs, og man kan miste sig selv.

Kurset har pårørende i fokus, og vi vil over de fem kursusgange kom ind på emner som: recovery som perspektiv, på kriser og lidelse, roller og relation, sorg, afmagt, håb og selvomsorg.

Kurset vil med vægt på erfaringsudveksling have øje for nye perspektiver og handlemuligheder.

Sted, datoer og tilmelding

Sted: Recoveryskolen i Psykiatriens Hus, P. P. Ørumsgade 11, bygning 12, 8000 Aarhus C, kursuslokale Endelave.

Datoer: Kurset er et forløb med fem undervisningsgange med opstart mandag den 1. november kl. 13.00-15.45. (Følgende datoer: 8., 15., 22. og 29. november.)

Tilmelding til Marianne Honoré Andersen: Ring/sms til mobil 41 87 24 68 eller på mail ahoma@aarhus.dk