Pårørende - perspektiver og forandringer – start 7. marts (kursusrække)
Kurset henvender sig til dig, der er i familie med eller på anden måde er tæt på et menneske med psykisk sårbarhed. 
Kurset er et forløb med fire undervisningsgange. 
Du tilmelder dig her


Håb - 26. april 2022 kl. 9.15 – 12-00
Vi vil på dette kursus anskue håb fra forskellige vinkler og ligge op til en fælles undersøgelse og erfaringsudveksling af begrebet håb og hvad håbet betyder for os ud fra den situation vi hver især står i.
Kurset er et 3 timers kursus.
Du tilmelder dig her


Håb - 14. juni 2022 kl. 9.15 – 12.00
Vi vil på dette kursus anskue håb fra forskellige vinkler og ligge op til en fælles undersøgelse og erfaringsudveksling af begrebet håb og hvad håbet betyder for os ud fra den situation vi hver især står i. 
Kurset er et 3 timers kursus.
Du tilmelder dig her


Erkendelse, accept, handling - 15. juni 2022 kl. 9.15 – 12.00
Vi udforsker de processer der er tilknyttet det at erkende, der er noget på spil og acceptere, at noget er forandret, til hvordan man har erfaring med selve handlingen.
Kurset er et 3 timers kursus.
Du tilmelder dig her 


Energiregnskabet - 22. juni 2022 kl. 9.15 – 12.00
På kurset tager vi udgangspunkt i, hvilken betydning din personlige energifordeling har for din trivsel i hverdagen. Du får mulighed for at afprøve redskaber med fokus på, hvad der giver og hvad der tager din energi, at reflektere over dit energiregnskab samt at udveksle erfaringer med de andre kursister og underviserne.
Kurset er et 3 timers kursus.
Du tilmelder dig her