Peer-uddannelsen har til formål at kvalificere og fagliggøre erfaringskompetencer hos mennesker, der har levede erfaringer med krise og psykiske vanskeligheder og således klæde disse på til at varetage forskellige peer-støttefunktioner i mødet med borgere.
Peer betyder ligemand/ligestillet, hvilket erfares ved at være i øjenhøjde og være ligeværdig i kontakten, og det er vores udgangspunkt på uddannelsen. Uddannelsen bygger på både forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden om recovery og peer-støtte og skal bidrage til, at peermedarbejderen tager udgangspunkt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder.

Hvert semester gennemgår 8 personer peer-uddannelsen under Recoveryskolen. Den teoretiske del omfatter 13 ugers undervisning (i alt 78 timer). På uddannelsen træner vi relationskompetencer, narrative samtaler, livshistorier samt Åben Dialog og vores afgørende udgangspunkt i det enkelte menneske. Herefter følger en praktik, som ligeledes er 78 timer. Langt de fleste kommer på den baggrund i job eller i gang med videregående uddannelse.

Peer-uddannelsen foråret 2023

Der er nu åbent for ansøgninger til peer-uddannelsen i foråret 2023. Ansøgningsfristen er tirsdag den 10. januar 2023. Samtaler afholdes i uge 6 + 7, og uddannelsen har opstart den 9. marts.

Du finder ansøgningsskemaet under "download".
Åbn skemaet, gem det på din computer med dit eget navn og send det derefter til den mailadresse, der står i skemaet.