Udrykningsteamet giver omsorg, råd og vejledning til borgere, der har brug for akut hjælp, når øvrige tilbud i Aarhus Kommune er lukket. Tilbuddet er åbent i tidsrummet klokken 16-07. Bekymrede pårørende og andre kan også kontakte tilbuddet.

Det er udrykkerne, der vurderer, om en telefonisk samtale er nok, eller om de skal rykke ud til borgeren. De vurderer ligeledes, om fx Fælles Skadestue, Børn- og Ungevagten, krisehjem, forsorgshjem, døgnplejen, politi eller andre skal inddrages.

Udrykningstelefonen varetages af Socialvagten fra klokken 16-24 og af rådgivningstelefonen på Akut Psykiatri fra kl. 24-07. I det tidsrum er det medarbejdere derfra, der henviser til Udrykningsteamet.

Udrykningsteamet kan følge op på indsatsen ved at kontakte relevante samarbejdspartnere.

Udrykningsteamet er et tværfagligt team, der består af erfarne psykiatri- og socialpsykiatriske medarbejdere fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Hvis der er børn involveret

Udrykningsteamet har en særlig forpligtelse i forhold til børn og unge. Rykker teamet ud til et sted, hvor der er børn og unge under 18 år, følger vi nøje procedurerne for underretning.