Virksomhedskonsulenterne kan tilbyde:

  • Generel rådgivning og vejledning inden for beskæftigelse.
  • Konkret hjælp til udarbejdelse og tilretning af dit CV.
  • Sparring, råd og vejledning til din jobansøgning.
  • Sparring til at afdække dine kompetencer.
  • Guidning og brobygning i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud.
  • Understøtte, råde og vejlede dig i at fastholde uddannelse eller arbejde.