Vores ambition er at skabe et mere sammenhængende forløb sammen med og for dig.
Hos os kan du møde pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, social- og sundhedsassistenter, peer-medarbejdere og en psykiater. Vi samarbejder desuden tæt med ambulante enheder (behandling uden indlæggelse) og psykiatriske sengeafsnit på Aarhus Universitets Hospital (AUH) Skejby.
Du kan følge os både på Facebook og på Instagram.

 

Psykiatriens Hus er et tværsektorielt samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Vi er ikke underlagt psykiatriloven, men vi arbejder med tidligt forebyggende indsats under Servicelovens § 82 a – d og Sundhedsloven.

Vores formål er at bidrage til at sikre en fyldestgørende psykiatri, der passer ind i borgernes behov. Vores fokus er på forebyggelse af psykiatriske indlæggelser. Vores indhold og tilbud bygger derfor på den efterspørgsel, vi gennem interviews og undersøgelser har fået fra potentielle brugere af huset, pårørende og det behov, der generelt har vist sig regionalt og kommunalt i Aarhus.

Vi ligger i Marselisborgcentret, som har til formål at udvikle rehabilitering på lokalt, regionalt, nationalt og i internationalt perspektiv. Her spiller Psykiatriens Hus godt ind med vores recovery-orienterede tilgang. Derudover arbejder vi med Åben Dialog og Low Arousal 2.