Gå til hovedindhold

Overnatningspladser

Når du har en brugerstyret kontrakt, kan vi tilbyde dig overnatning.

 • Læs op

Indhold

  For at få en brugerstyret kontrakt skal du være selvhjulpen og selv kunne medbringe og administrere medicin, hvis du får det. Borgere, der er synligt påvirket af misbrug, borgere, der er udadreagerende eller borgere, der er selvmordstruede, kan ikke tilbydes ophold i overnatningspladserne.

  Under opholdet kan vi tilbyde:

  • Støtte, omsorg og rådgivning.
  • Socialt samvær.
  • Diverse aktiviteter i form af fx kreative aktiviteter, gåture, fysisk træning og mindfullness.
  • Støtte til kontakt til pårørende, netværk, naboer eller andre.
  • Åben Dialog netværksmøder.
  • Samarbejde og rådgivning med samarbejdspartnere i huset.
  • Koordination eller opfølgning ved behov, fx at skabe kontakt til bostøtte, botilbud, uddannelsessted, behandler eller arbejdsplads.
  • Støtte til at genoprette daglige rutiner.
  • Peer-støtte, som er samtaler med peer-medarbejdere, der har egne erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery.
  • Følgeskab til eget hjem med henblik på forberedelse til hjemkomst.

  En overnatningsplads består af et værelse med eget bad og toilet og med adgang til køkken og fællesrum. Du får et let morgenmåltid men skal selv sørge for de resterende måltider.

  Du skal give samtykke til, at regionale og kommunale medarbejdere i Psykiatriens Hus udveksler informationer om dig, da det kan være nødvendigt for, at vi kan give dig den bedst mulige støtte.

  I overnatningspladserne er der sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, peer-medarbejdere, socialrådgivere og social- og sundhedsfaglige studerende.

  Om natten er der to sovende medarbejdere, som kan ringes op, hvis du har akut brug for hjælp.

  Målgruppen for pladserne er voksne bosiddende i Aarhus Kommune, der favnes af nedenstående:

  • Borgere, der er visiteret til bostøtte, bofællesskab eller boform uden døgndækning, og som er for pressede (indefra eller fra medbeboere) til at opholde sig i egen bolig.
  • Borgere, der udskrives efter langvarigt ophold i boform eller bofællesskab og vurderes til at have gavn af et sikkerhedsnet i en overgangsperiode.
  • Borgere, der udskrives efter langvarig indlæggelse i Psykiatrien i Skejby og vurderes til at have gavn af et sikkerhedsnet i en tidsafgrænset periode.
  • Borgere, der er behandlet somatisk efter selvskade, og som har brug for koordinering og eventuel overnatning. Målgruppen omfatter borgere, der i forvejen er visiteret til social støtte efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108.
  • Borgere, der er i forløb i Åben Fleksibel Rådgivning kan som led i forløbet tilbydes en brugerstyret kontakt på ophold i overnatningspladserne.

  Borgere, der er tilknyttet Voksenhandicap, er ikke omfattet af målgruppen for de kommunale overnatningspladser.

  Du kan være i en kommunal overnatningsplads én dag ad gangen i op til max tre dage. Der er åbent for indskrivning til pladserne i tidsrummet kl. 8-21 på alle hverdage, helligdage og i weekends.

  Du kan kontakte overnatningspladserne, hvis du er interesseret i at høre nærmere om muligheden og herigennem få afklaret formål og rammer til brugerstyret kontrakt.

  Færdigbehandlingspladser

  To af de kommunale overnatningspladser i Psykiatriens Hus kan benyttes af færdigbehandlede borgere ved Psykiatrien i Skejby, som venter på en bolig, en plads i et bofællesskab eller plads på et botilbud.

  En færdigbehandlingsplads består af et værelse med bad og toilet og adgang til køkken og fællesrum. Du får et let morgenmåltid men skal selv sørge for de resterende måltider.

  Du skal være selvhjulpen og selv kunne medbringe og administrere medicin, hvis du får det. Borgere, der er synligt påvirket af misbrug, borgere, der er udadreagerende, eller borgere, der er selvmordstruede kan ikke tilbydes ophold i de kommunale overnatningspladser.

  Under dit ophold arbejder vi med aktiv rehabilitering. Vi tilbyder deltagelse i fx Recoveryskolens forløb, og vi arbejder  med forberedelse på udflytning til egen bolig, bofællesskab eller boform.

  For at få hjemmebehandling skal du være bosiddende i Aarhus Kommune. Du kan kun blive henvist fra en af de psykiatriske klinikker eller afsnit på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

  I samarbejde med din behandler kan du lave aftale om, at du får en overnatningsplads, hvis det giver mening for behandlingen, og hvis det kan være med til at støtte dig i din videre proces.

  Du kan være i en regional overnatningsplads én dag ad gangen i op til max tre dage. Hver dag vil du og dagens kontaktperson tale sammen og vurdere, hvad der giver mening.

  Grunden til, at vi tager stilling hver dag, er blandt andet, at meget kan ændre sig på et døgn. Det er vigtigt at holde en tæt kontakt til dit eget hjem og hverdag.

  I foråret 2021 er der lavet en evaluering af de brugerstyrede kontrakter i regionen. Evalueringen findes på siden Informationsmaterialer