Gå til hovedindhold

Åben Dialog

I Psykiatriens Hus benytter vi Åben Dialog, som er en netværksbaseret tilgang og samtaleform, hvor alle deltagere mødes i en ligeværdig dialog.

 • Læs op

Indhold

  Fælles værdigrundlag

  Åben dialogisk praksis er et fælles mindset i Psykiatriens Hus. Det er en fælles tilgang og et fundament, der hjælper os til at arbejde tættere sammen tværsektorielt. Det er med til at give os en fælles kultur og et fælles sprog. Den måde, vi er på over for hinanden, over for borgerne og over for samarbejdspartnere.

  Jo bedre samarbejde vi har på tværs, jo bedre tilbud får borgeren. Tilgangen hjælper os med at holde fokus på borgerperspektivet - at have borgeren i centrum og er med til at understøtte borgerens aktive rolle.

  Åben Dialog-netværkssamtale

  Hvad er en Åben Dialog-samtale?
  Åben Dialog er en netværksbaseret tilgang og samtaleform, hvor alle deltagere mødes i en ligeværdig dialog. Alles bidrag til dialogen vægtes med lige stor gyldighed og vigtighed. Åben Dialog-tilgangen bygger på tanken om, at forandringer og løsninger findes i netværket gennem denne måde at tale sammen på, hvori der kan opstå nye fælles forståelser.

  Hvordan foregår en Åben Dialog-samtale?
  I Åben Dialog-samtalen er det dig, der bestemmer, hvem der skal inviteres med. Her kan du invitere betydningsfulde mennesker fra dit private netværk og vigtige fagpersoner. Der er ikke nogen dagsorden for samtalen, og samtalen vil tage udgangspunkt i, hvad du oplever som vigtigt og betydningsfuldt at tale om lige netop nu. Det kan også være, at en fra dit professionelle netværk kunne tænke sig at fremsætte et emne, der vedrører dig og høre forskellige tanker om det.
  I samtalen får du mulighed for at høre de andre deltageres tanker og perspektiver på dine fortællinger.

  Vi afsætter 1½ time til hver Åben Dialog-samtale, som ledes af et team på 2-3 medarbejdere fra Psykiatriens Hus. De har ansvaret for, at alles stemmer bliver hørt og taget alvorligt. Undervejs i samtalen vil medarbejderne en eller flere gange tale med hinanden om, hvilke tanker de får, og hvad de bliver optaget af i dialogen med jer. Du og dit netværk får herefter muligheden for at kommentere dette. 

  Du bestemmer, hvor vi skal afholde samtalen. Det kan være hjemme hos dig, i Psykiatriens Hus eller et andet sted, du foretrækker.

  En samtale varer typisk 1–1½ time med mulighed for pauser undervejs.

  Sidst opdateret: 23. november 2023

  Dokumenter