Gå til hovedindhold

Hjemmebehandling

Hjemmebehandling er for dig, der i en afgrænset periode har behov for hyppigere kontakt og opfølgning i din psykiatriske behandling. Det kan for eksempel være i forbindelse med en udskrivelse, som led i et intensiveret forløb parallelt med behandling i en klinik eller for at forebygge en indlæggelse.

 • Læs op

Indhold

  Hjemmebehandling har fokus på konkrete behandlingsopgaver i en afgrænset periode på op til seks uger. Der er mulighed for samtaler i hjemmet eller i Psykiatriens Hus. Hvis du får et hjemmebehandlingsforløb, vil den første afklarende samtale oftest kunne afholdes inden for en uge. Hyppigheden af samtaler vil være tilpasset det enkelte forløb, oftest cirka en gang om ugen.

  Behandlerne i hjemmebehandlingen er tværfagligt personale blandt andet sygeplejersker, ergoterapeuter, specialpsykologer og social- og sundhedsassistenter. De øvrige fagligheder i hjemmebehandling er peer-medarbejdere, fysioterapeut, musikterapeut, socialrådgiver, lægesekretær og overlæge i psykiatri. Desuden indgår studerende i hjemmebehandlingen. Behandlerne dokumenterer i din sundhedsjournal under forløbet.

  Hjemmebehandling

  • Du bliver tilknyttet en til to behandlere, og sammen opstiller I mål for at understøtte din samlede behandling.
  • Opfølgning på din psykiatriske behandling kan fx bestå af medicinopfølgning, mestringsstrategier, søvn, sikkerhedsplan ved presserende tanker om selvmord eller selvskade.
  • I kan have samtaler om, hvordan du kan fremme din psykiske sundhed, recovery og forebygge mistrivsel med udgangspunkt i dit hverdagsliv.
  • Du bliver informeret om muligheder, for at pårørende deltager i samtaler, netværksmøder og Åben Dialog.
  • Du kan blive informeret om familiesamtaler med børn, øre-akupunktur, peer-støtte, overnatningspladser og aktiviteter i Psykiatriens Hus.
  • Du er altid velkommen til at have en ægtefælle, kæreste, ven, mestringsvejleder eller en anden vigtig person i dit liv med til samtale.

  Brug for akut hjælp? Klik her

  Hjemmebehandling er for borgere over 18 år henvist fra Psykiatrien i Skejby, Aarhus Universitetshospital.

  For at få hjemmebehandling skal du være bosiddende i Aarhus Kommune. Du kan blive henvist fra en af de psykiatriske klinikker, enheder eller et sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Hjemmebehandlingsforløb er for alle typer af psykiatriske sygdomme.

  Sidst opdateret: 5. december 2023

  Dokumenter