Gå til hovedindhold

Aktiviteter

Nogle aktiviteter er åbne for alle - uanset om du er bruger af huset eller ej - og kræver ingen tilmelding. Andre kræver, at du har tilknytning til huset, og at du tilmelder dig.

 • Læs op

Indhold

  At have tilknytning til huset betyder, at du skal have en kommunal eller regional brugerstyret kontrakt, at du er i et forløb i hjemmebehandlingen, eller at du inden for det sidste halve år har taget kurser i Recoveryskolen.

  Vi samarbejder tæt med Social Sundhed - følgeskab til foreningsliv. De kan tilbyde støtte og følgeskab til dig, som ønsker at opstarte aktiviteter uden for Psykiatriens Hus.

  Du kan se vores Google aktivitetskalender her

  Du kan også hente aktivitetskalenderen via QR-koden

  Vi mødes om mandagen foran bygning 13A og går en tur sammen. Længden på turen kan variere - alt efter, hvad stemningen er på dagen.

  Tre gange om ugen skaber Psykiatriens Hus rammerne for et kreativt fællesskab KREA. Antallet af deltagere i KREA svinger fra 5 til 15, og rummet emmer hver gang af snak, hygge, og drøftelser om farver, garn og mønstre, og man mærker en oprigtig interesse og omsorg for hinanden og hinandens projekter.
  KREA bliver faciliteret af to peer-medarbejdere, og det rum, der bliver skabt med omdrejningspunkt omkring det kreative, giver oplevelsen af at være en del af et meningsfuldt fællesskab og danner basis for samtaler. Der bliver grinet og snakket om alt mellem himmel og jord. Fordi både brugere af ’KREA’ og peer-medarbejderne selv har erfaringer med psykisk sårbarhed, er der en rummelighed og en tryghed i rummet, der gør, at også svære emner og livssituationer kommer op og bliver mødt af genkendelse og forståelse. Mange benytter sig af muligheden af, at pee-rmedarbejderne stiller deres erfaringskompetencer til rådighed i fællesskabet eller til en individuel samtale.

  Vi oplever, at folk kommer på trods af, at de har en svær dag og alligevel får noget ud af at sidde med i rummet – måske ikke som en del af samtalerne – men man er alligevel en del af et samvær. Det er almen menneskeligt at have behov for at føle sig forbundet til, og være en del af et fællesskab. KREA og samværet herom, kan bidrage til at få brudt isolation og oplevelsen af ensomhed eller følelsen af at stå alene i en svær periode af ens liv, hvor man måske står udenfor arbejdsmarkedet eller studielivet.

  Hvad sker der i de kreative recoveryprocesser?

  Der er efterhånden mange teorier og nu også en gren inden for psykologien (CRAFT-psykologien), der understøtter de trivselsfremmende effekter af håndværk, håndarbejde og kreativitet.
  Når vi er kreative og bliver opslugte af det projekt, vi sidder med, kommer vi ud af vores hoveder og ned i vores krop. Vi oplever et afbræk fra vores tanker, fordybelse, en tilstedeværelse i nu’et og positiv selvforglemmelse.
  Når jeg er i KREA, glemmer jeg mig selv for en stund”. Citat fra bruger af Krea. 

  At blive afkrævet ord kan være komplekst ,og de kreative recoveryprocesser skaber mulighed for at mennesker kan komme til udtryk. Smertefulde erfaringer og følelser kan tranformeres i en proces fra noget indre til noget ydre gennem personlige værker eller et kreativt produkt, der kan vække genkendelse og resonans hos andre, der står i lignende situation. 
  Teorien foreligger, og vi ser det ske i rummet… Folk sænker skulderne, finder ro, genvinder troen på at kunne begå sig i sociale kontekster igen og får det bedre. Det tror vi på de kreative recoveryprocesser understøtter både med en forebyggende og en direkte virkning.
  Deltagerne tager ansvar for hinandens velbefindende og bruger hinanden både i og uden for KREA, hvor nogen spiser frokost i kantinen, laver gåaftaler eller tager til koncert sammen. KREA laver også løbende fælles ture ud af huset og gør opmærksom på kunst og kultur og andre kreative tilbud, der er finde ude i byen.

  Der er KREA tre gange om ugen

  Tirsdag kl. 10.00-12.00
  Onsdag kl. 10.00-12.00
  Torsdag kl. 13.00-15.00

  Du behøver ikke tilmelde eller framelde dig – vi lover at tage godt imod dig.

  Der er ingen forventning til, at du er vant til eller er dygtig til det kreative – Det er et præstationsfrit rum, hvor målet er at finde ro og tilfredsstillelse ved at sidde og lave noget med sine hænder og have oplevelsen af, at være en del af et meningsfuldt fællesskab.

  Kig forbi og se, om KREA er noget for dig.

  Torsdage i lige uger får vi besøg af Lene Wagner, som er præst i psykiatrien. Lene kommer i tidsrummet kl. 15.30-17.00, og nogle torsdage tilbyder hun en aktivitet, du kan være med til. Under "dokumenter" nederst på siden finder du mere information.

  Lene Wagner tilbyder også individuel samtale, hvor du kan tale om alt det, du er optaget af - fx glæder og bekymringer, forholdet til familie og venner, tro og tvivl. Alt, hvad du taler med præsten om, bliver mellem jer og noteres ikke.
  Du kan kontakte Lene Wagner på lewagn@rm.dk

  Præsterne i Aarhus Kommune har udarbejdet en folder, som viser, hvilke præster der særligt stiller sig til rådighed som samtalepartner for psykisk sårbare - og hvor i byen, du kan opsøge dem. Pjecen ligger under "dokumenter" nederst på siden.

  B-BAT er en stille træningsform med øvelser i et roligt og rytmisk tempo. Bevægelserne stimulerer kropslige processer, som kan have en beroligende effekt. Formålet er at integrere kroppen i den totale identitetsopfattelse, samt at bedre funktion, handleevne og livskvalitet. Der er fokus på balance, frihed i åndedræt, mentalt nærvær og bevægelseskvalitet. Øvelserne foregår stående, siddende og liggende og ved brug af stemmen. Tilmelding til B-BAT hold sker via samtale med en af de tre fysioterapeuter i huset. Holdforløbet strækker sig over 12 mødegange. Er du interesseret i at høre mere om tilbuddet, kan du rette henvendelse til en af fysioterapeuterne. Du skal i forvejen have en indsats Psykiatriens Hus for at kunne benytte tilbuddet enten via Overnatnings-pladser og/eller hjemmebehandlingsforløb.

  I Mandegruppen øver vi os i det sociale samvær gennem aktiviteter, dialoger og temaer, der relaterer sig til det at være mand og leve med psykiske udfordringer.

  Vi mødes i koret hver fredag fra 14-15.30. Vi starter med at varme stemmerne op og lave stemmeøvelser. Bagefter synger vi fællessang, hvor vi også nogle gange arbejder med 2. stemmer. 
  Med koret ønsker vi at give mulighed for at kunne fokusere på sang og fællesskab om musik i nogle rammer, hvor alle kan være med. Om du har erfaring med at synge, eller aldrig har sunget andre steder end i badet derhjemme, er lige meget - der er plads til alle i vores gensidige fællesskab om sang og musik. 
  At synge med andre øger dannelsen af flere belønningsstoffer i hjernen og giver en følelse af glæde og samhørighed. Det kan også være en bidragsyder til at ændre eller flytte fokus samt understøtte empowerment og recovery-processer.
  For at deltage i koret skal du have tilknytning til Psykiatriens Hus.

  At have tilknytning til huset betyder, at du skal have en kommunal eller regional brugerstyret kontrakt, at du er i et forløb i hjemmebehandlingen, eller at du inden for det sidste halve år har taget kurser i Recoveryskolen.

  Nada er et supplement til anden behandling og metoder. Nada kan støtte dit nervesystem til at finde ro og balance og således understøtte håndtering af stress, søvnproblemer, uro, rastløshed, angst, tankemylder og lignende. Nada kræver tilknytning til huset og er en gruppeaktivitet.