Formålet med hjemmebehandling er at forebygge, at du bliver indlagt på psykiatrisk afsnit og/eller lette overgangen fra indlæggelse til udskrivelse.

Hjemmebehandling er:

  • Støtte til, at du får det bedre og bliver mere psykisk stabil.
  • Vejledning til dig, så du bliver bedre til at håndtere dine psykiske udfordringer.
  • Undervisning i, hvordan du kan fremme din psykiske sundhed og forebygge mistrivsel.
  • Oplysninger om og støtte til at etablere kontakt til andre støtte- og behandlingstilbud, idet du måske har brug for hjælp, støtte og behandling udover det, vi umiddelbart kan hjælpe dig med.

 

For at få hjemmebehandling skal du være bosiddende i Aarhus Kommune. Du kan kun blive henvist fra en af de psykiatriske klinikker eller afsnit på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Du kan godt være i behandling på en psykiatrisk klinik eller ambulant enhed samtidig med at du får hjemmebehandling igennem Psykiatrien Hus.

Du bliver tilknyttet to behandlere, som sammen med dig definerer, hvilken behandling og støtte du har brug for.