Rammen for vores kurser er recovery. Recovery handler om at komme sig og om at skabe en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse med de ressourcer, vi hver især har.

I Recoveryskolens undervisning bidrager alle med egne livserfaringer, og i erfaringsudvekslingen finder vi sammen ny inspiration og nye handlemuligheder. Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle. De forskellige vinkler og perspektiver skaber rum for en mellemmenneskelig forståelse af alle livets processer.

Vi arbejder med recovery både som den personlige proces/rejse og som fagligt og teoretisk fænomen. I undervisningen deltager borgere med og uden psykisk sårbarhed, fagprofessionelle og pårørende/netværk på lige fod - lærer sammen og skaber nye muligheder for forståelse, dialog og samarbejde.

Undervisningen i Recoveryskolen bliver udviklet og varetaget i fællesskab af mindst to undervisere:

  • Peers, som har erfaring med psykisk sårbarhed og kompetence i at undervise i den erfaring.
  • Fagprofessionelle, som har faglige og personlige kompetencer.
  • Pårørende, som har erfaring som familie, venner eller netværk.

De to undervisere indgår med ligeværdigt ansvar for undervisningen. I Recoveryskolen ligestilles de levede erfaringer og den professionelle viden, og både undervisernes og deltagernes erfaringer er en vigtig del af undervisningen. Alle kursister deltager på lige fod. Det betyder, at alle arbejder med redskaberne, og alle deler erfaringer med forskellige livssituationer.

Kursuskatalog efterår 2022

Streaming og download af lydfiler fra undervisningen

Peer-uddannelsen

Peer-uddannelsen har til formål at kvalificere og fagliggøre erfaringskompetencer hos mennesker, der har levede erfaringer med krise og psykiske vanskeligheder og således klæde disse på til at varetage forskellige peer-støttefunktioner i mødet med borgere.
Der er åbent for ansøgninger til peer-uddannelsen for foråret 2023.
Læs mere nedenfor.

At være peer-medarbejder

Vi har lavet en lille video, hvor vi fortæller om peer-medarbejdere i Psykiatriens Hus

Recoveryskolen har siden 2015 uddannet peer-medarbejdere, som er ambassadører for recovery i psykiatrien, og som bidrager til at fremme organisatorisk recovery-orientering.

Peer-uddannelsen har til formål at kvalificere og fagliggøre erfaringskompetencer hos mennesker, der har levede erfaringer med krise og psykiske vanskeligheder og således klæde disse på til at varetage forskellige peer-støttefunktioner i mødet med borgere.
Peer betyder ligemand/ligestillet, hvilket erfares ved at være i øjenhøjde og være ligeværdig i kontakten, og det er vores udgangspunkt på uddannelsen. Uddannelsen bygger på både forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden om recovery og peer-støtte og skal bidrage til, at peermedarbejderen tager udgangspunkt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder.

Hvert semester gennemgår 8 personer peer-uddannelsen under Recoveryskolen. Den teoretiske del omfatter 13 ugers undervisning (i alt 78 timer). På uddannelsen træner vi relationskompetencer, narrative samtaler, livshistorier samt Åben Dialog og vores afgørende udgangspunkt i det enkelte menneske. Herefter følger en praktik, som ligeledes er 78 timer. Langt de fleste kommer på den baggrund i job eller i gang med videregående uddannelse.

Peer-uddannelsen foråret 2023

Der er nu åbent for ansøgninger til peer-uddannelsen i foråret 2023. Ansøgningsfristen er tirsdag den 10. januar 2023. Samtaler afholdes i uge 6 + 7, og uddannelsen har opstart den 9. marts.

Du finder ansøgningsskemaet under "download".
Åbn skemaet, gem det på din computer med dit eget navn og send det derefter til den mailadresse, der står i skemaet.

Alle er velkomne. Kurserne er gratis og åbne for alle, der interesserer sig for recovery, velbefindende og livsudvikling. Der kræves ingen henvisning.

Du tilmelder dig ved at ringe eller sende en mail eller sms. Se mere under "Kontakt os".