Rammen for vores kurser er recovery. Recovery handler om at komme sig og om at skabe en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse med de ressourcer, vi hver især har.

I Recoveryskolens undervisning bidrager alle med egne livserfaringer, og i erfaringsudvekslingen finder vi sammen ny inspiration og nye handlemuligheder. Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle. De forskellige vinkler og perspektiver skaber rum for en mellemmenneskelig forståelse af alle livets processer.

Vi arbejder med recovery både som den personlige proces/rejse og som fagligt og teoretisk fænomen. I undervisningen deltager borgere med og uden psykisk sårbarhed, fagprofessionelle og pårørende/netværk på lige fod - lærer sammen og skaber nye muligheder for forståelse, dialog og samarbejde.

Undervisningen i Recoveryskolen bliver udviklet og varetaget i fællesskab af mindst to undervisere:

  • Peers, som har erfaring med psykisk sårbarhed og kompetence i at undervise i den erfaring.
  • Fagprofessionelle, som har faglige og personlige kompetencer.
  • Pårørende, som har erfaring som familie, venner eller netværk.

De to undervisere indgår med ligeværdigt ansvar for undervisningen. I Recoveryskolen ligestilles de levede erfaringer og den professionelle viden, og både undervisernes og deltagernes erfaringer er en vigtig del af undervisningen. Alle kursister deltager på lige fod. Det betyder, at alle arbejder med redskaberne, og alle deler erfaringer med forskellige livssituationer.

Kursuskatalog

Du finder kursuskataloget for foråret 2021 her på siden under "Download".

At være peer-medarbejder

Vi har lavet en lille video, hvor vi fortæller om peer-medarbejdere i Psykiatriens Hus

Alle er velkomne. Kurserne er gratis og åbne for alle, der interesserer sig for recovery, velbefindende og livsudvikling. Der kræves ingen henvisning.

Du tilmelder dig ved at ringe eller sende en mail eller sms. Se mere under "Kontakt os".

Recoveryskolen holder "dørene" åbne - og alle er velkomne!

Vores onlinekurser er gratis og åbne for alle, der interesserer sig for recovery, velbefindende og livsudvikling. Vi arbejder med recovery både som den personlige proces/rejse og som fagligt og teoretisk fænomen.

Vi er et undervisningstilbud, hvor borgere med og uden psykisk sårbarhed, fagprofessionelle og pårørende/netværk deltager på lige fod, lærer sammen, skaber nye muligheder for forståelse, kommunikation og samarbejde. De forskellige vinkler og perspektiver skaber rum for en mellemmenneskelig forståelse af alle livets processer.

Du kan finde flere oplysninger om vores online kursustilbud på Facebooksiden: ’Recoveryskolen Aarhus’, på Psykiatriens Hus’ Instagram eller ved personlig henvendelse til Marianne Honeré Andersen ahoma@aarhus.dk eller på telefon 41 87 24 68.