Har du søvnproblemer, kan disse tilbud være noget for dig.

Individuelle søvnforløb

Søvnforløbet består af seks behandlingsgange med fokus på undervisning om søvn, aftaler om ændring af uhensigtsmæssige vaner, afspænding og metoder til at tackle bekymring og negative tanker om søvn. 
Disse forløb kræver en henvisning.

Du kan hente mere info i vores pjece, som du finder til højre under "download".

Søvnkursus i gruppe

Har du problemer med at falde i søvn, opvågninger, forskudt døgnrytme eller træthed om dagen - så er dette kursus måske noget for dig.

I løbet af 2 kursusgange får du konkret viden om søvn og idéer til at opnå en bedre søvn ved hjælp af non-farmakologiske metoder.

Mellem kursusgangene kan du afprøve metoder og efterfølgende dele erfaringer og få feedback fra kursuslederne, som er uddannet i søvnvejledning og kognitiv adfærdsterapi ved søvnløshed.

Søvnkursus for sundhedsprofessionelle

Vi afholder to dages kurser i non-farmakologisk søvnbehandling. Læs mere her

Vi tager også ud og holder oplæg om søvn og non-farmakologisk søvnbehandling. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Lydfiler til søvnforløb

Du vil som en del af et søvnforløb blive introduceret til afspænding og andre beroligende teknikker. Under download finder du to lydfiler med to af de øvelser, du præsenteres for undervejs: Hold/slip-øvelsen og visualiseringsøvelsen – Mit trygge sted.

Du kan henvende dig til din kontaktperson i Psykiatriens Hus, Åben Fleksibel Rådgivning eller din behandler i Psykiatrien i Skejby.

Kurset udbydes ikke for øjeblikket. Vi har indgået et samarbejde med Recoveryskolen og fra foråret 2023 udbydes et søvnkursus med lignende indhold der.

Nærmere information og tilmelding se her